Groenrecycling en groen inname

In het licht van het veranderende klimaat is het essentieel om op een zuinige en duurzame manier om te gaan met onze kostbare grondstoffen. Bij Bontrup worden al onze producten geproduceerd op basis van circulaire principes. We gebruiken groene reststromen uit openbaar groen, natuur en tuinen als grondstof voor onze duurzame bodemverbeteraars en biomassa. Dit gebeurt op twee verwerkingslocaties verspreid over Limburg, in Venlo en Brunssum. Bedrijven kunnen hun groene reststromen bij ons aanbieden voor recycling, en we beschikken over een eigen wagenpark om deze reststromen op te halen bij uw locatie.

Welke reststromen recycleert Bontrup?

Bij Bontrup accepteren we diverse organische reststromen afkomstig uit natuur, tuinen en openbaar groen. Deze worden verwerkt tot hoogwaardige biomassa of bodemproducten. We nemen de volgende materialen in:

  • Berm- en slootmaaisel, gras en blad
  • Snoeiafval, gemengd snoeihout en zuiver takhout
  • Boomstronken en boomstobben
  • Schoffelvuil, plantsoenafval, stobbenfreesafval en graszoden
  • Gewasresten uit de land- en tuinbouw

Bij het ontvangen van deze materialen maken we een gedetailleerde onderverdeling tussen de verschillende stromen. Ook houden we grondrijke stromen zoals slootvuil, schoffelvuil, plantsoenafval en graszoden apart.

Efficiënte inzamellogistiek

U kunt uw restmateriaal zelf brengen of door ons laten ophalen. Met onder meer containerwagens, zelf ladende kraanauto’s en walkingfloors organiseren wij een efficiënte inzamellogistiek.

Wilt u reststromen door ons laten ophalen voor recycling?

Verwerking van invasieve exoten

Wij zijn gecertificeerd als erkende verwerker van invasieve exoten bij Bontrup. Dit zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen, zoals de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw, de reuzebalsemien, de waterteunisbloem en de grote waternavel. Door hun snelle groei verdringen ze andere plantensoorten en kunnen ze schade veroorzaken aan de natuur, landbouw en waterbeheer. Op onze locaties verwerken we de plantenresten en zaden van invasieve exoten op een verantwoorde manier, om verdere verspreiding te voorkomen.

Wilt u meer weten over invasieve exoten?
Neem gerust contact met ons op!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Scroll naar boven